De algemene ledenvergadering stelt elk seizoen de contributie vast (m.u.v. de bondsafdracht). De contributie is opgebouwd uit de volgende elementen:
basiscontributie, een toeslag voor competitie spelen,  de bondsafdracht en 4 loten voor de Grote Club Actie .Voor nieuwe leden geldt bovendien eenmalig de bijdrage van het inschrijfgeld van € 12,50.

Voor het seizoen 2017-2018 bedraagt de contributie:

U8/U10/U12

 € 249,00 (incl. 12 euro GCA)

U14,U16,U18/U20

€ 255,00 (incl. 12 euro GCA)

U22/Senioren

€ 285,00 (incl. 12 euro GCA)

Recreanten

€ 132,00 (incl. 12 euro GCA)

Indien je tijdens het seizoen lid wordt geldt de contributie naar rato.

De betaling verloopt via een automatische incasso. De penningmeester stuurt alle leden een factuur.

Als je betaling niet op tijd wordt ontvangen mag je niet meer op training komen en mag je ook geen wedstrijden spelen totdat het geld is ontvangen.