De Vertrouwenspersoon

Een sportvereniging is een plek waar kinderen en volwassenen zich sportende- en spelenderwijs ontwikkelen; als individu, teamlid, teamcoach, captain, scheidsrechter of als bestuurslid en soms ook in meerdere van deze rollen tegelijk. Ieder neemt waardevolle dingen mee naar de vereniging waardoor dingen groeien en mooier worden.

Het kan ook voorkomen dat mensen door anderen in hun omgeving beperkt worden in hun groei en menszijn. Als sportvereniging wil je voorbereid zijn op dat moment waarop mensen onverhoopt gepest of geïntimideerd worden, of wanneer ander grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Dan is het goed dat er een vertrouwenspersoon is.

Vanuit de NBB is er een vertrouwenspersoon beschikbaar. Toch stimuleert de NBB om als vereniging zelf een vertrouwenspersoon te hebben, omdat deze dichterbij de club staat en daardoor makkelijker benaderbaar is.

Ardito heeft deze gevonden en ziet het als een teken van zorgzaamheid en professionaliteit dat zij als vereniging een eigen vertrouwenspersoon tot haar beschikking heeft.

 

Even voorstellen:

Kirsten Heukels is vanuit haar bedrijf, 1 for 2 Social Innovation, als zelfstandig extern vertrouwenspersoon (VP) verbonden aan Ardito. Zij doet dit in de vorm van sponsoring.

Na het afronden van de opleiding mediation is zij sinds 2000 actief als geregistreerd MfN mediator in arbeidsgeschillen en echtscheidingen. Daarnaast is ze opgeleid en actief als extern vertrouwenspersoon, trainer, coach en profiler (het analyseren van mensen op basis van de micro expressies in het gezicht, in combinatie met lichaamstaal en stemgebruik).

Qua persoonlijkheid: ze is pragmatisch, scherpzinnig en sociaal. Ze is energiek, weet richting te geven en enthousiasmeert op basis van menselijkheid en transparantie.

Zij creëert veiligheid en is verbinder pur sang.

 

Kirsten is als gecertificeerd vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en begeleidt organisaties met het actief uitdragen van beleid op dit vlak, het voorkomen als ook oplossen van meldingen. Ze is werkzaam als externe vertrouwenspersoon, zowel op het gebied van ‘ongewenste omgangsvormen’ als ‘integriteit’.

Vanuit de Mediaton federatie Nederland (MfN) en de LVV neemt zij deel aan intervisiebijeenkomsten met vakgenoten en hecht Kirsten eraan te blijven leren door opleidingen te volgen die bijdragen aan haar kennis en kunnen.

 

Hoe werkt het?

Voor ieder lid is de VP rechtstreeks bereikbaar wanneer (je denkt dat) er sprake is van ongewenste omgangsvormen, oftewel:

  • Agressie of geweld
  • Discriminatie
  • (Seksuele) intimidatie
  • Pesten

 

De VP behandelt de melding zoals in de wetgeving en het beleid van BBC Ardito en de NBB beschreven staat. Nu is dat nogal “droge kost”. Voor een helder overzicht in een plaatje, klik hier!

In ieder geval betekent het dat je altijd naar de VP kunt, ook als je het gevoel hebt dat er iets niet goed gaat of okay is.

Je kunt dan, zonder verplichtingen, een gesprek hebben met de VP.

De VP mag daar nooit zonder de toestemming van degene die bij hem/haar komt, iets over zeggen tegen een ander. Dat noemen we volledige vertrouwelijkheid.

 

Wil je contact met de vertrouwenspersoon?

Dan kun je bellen of appen naar 06-26 456 545 of een email sturen naar kh@1for2.nl.

Je kunt ook kijken op de website: www.1for2.nl.