Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Theo Horstman voorzitter.ardito@gmail.com
Secretaris: Miranda Ruyters secretaris.ardito@gmail.com
Penningmeester: Bart Leemans penningmeester.ardito@gmail.com
Wedstrijdsecretaris: Marcel Verharen wedstrijdsecretaris.ardito@gmail.com
Sponsorcommissie: Vacature sponsorcommissie.ardito@gmail.com
Technische commissie: Vacature technischecommissie.ardito@gmail.com
Algemeen bestuurslid: Vacature