Pagina van sponsoren

Publicatie van onze sponsor FLYNTH

( BBC Ardito is niet aansprakelijk voor de inhoud van dit bericht)

 

Op 20 september 2016 is het belastingpakket voor het jaar 2017 gepubliceerd.

Dit pakket bestaat uit zes wetsvoorstellen en geeft de koers van het kabinet weer voor het komende jaar. Of de maatregelen daadwerkelijk zullen doorgaan, is afhankelijk van het feit of zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer met de wetsvoorstel zullen instemmen of niet.

Bijgaand een overzicht van de meest belangrijke fiscale voorstellen.

Algemeen

 • De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 1 januari 2018 groter (van EUR 200.000 naar EUR 250.000), waardoor een groter deel van de winst tegen het lage vennootschapsbelastingtarief van 20% zal worden belast;
 • Kosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering zijn nu fiscaal aftrekbaar.
 • Het voorstel is om de fiscale aftrek van deze kosten per 1 januari 2018 af te schaffen. Per die datum zal een alternatieve (niet fiscale) regeling worden opgezet in de vorm van scholingsvouchers;
 • Het voorstel is om het heffingsvrije vermogen in box 3 te verhogen van EUR 24.437 naar EUR 25.000 per persoon.

BTW

 • Bepaalde landbouwers, veehouders, tuinbouwers of bosbouwers hoeven hun klanten geen Btw in rekening te brengen. Daarnaast behoeven zij geen Btw-administratie bij te houden (zogenaamde landbouwregeling). Het kabinet stelt voor om deze regeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Dat houdt in dat ondernemers in de agrarische sector per die datum Btw-plichtig zullen worden;
 • Op het moment dat vaststaat dat een (deel van het) factuurbedrag niet meer ontvangen zal worden, dan is het mogelijk om de over het factuurbedrag afgedragen BTW terug te vragen bij de Belastingdienst. Nu moet daarvoor een apart verzoek worden gedaan. Het voorstel is om dit voortaan via de aangifte BTW te regelen. Daarnaast is het voorstel om de Btw-teruggave te verlenen als de vergoeding één jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen.

Eigen woning regeling

 • Voorstel is dat het vanaf 1 januari 2017 weer mogelijk wordt om onder voorwaarden eenmalig vrijgesteld EUR 100.000 te schenken ten behoeve van de eigen woning. Voorwaarde is dan wel dat de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar oud is.
 • In de huidige wet zijn kosten voor onderhoud van rijksmonumenten (deels) fiscaal aftrekbaar. Voorstel is om deze aftrek per 1 januari 2017 af te schaffen. Voor de jaren 2017 en 2018 zal overgangsrecht gaan gelden (subsidieregeling).

Pensioen eigen beheer

Het kabinet heeft voorgesteld dat het vanaf 1 januari 2017 niet langer mogelijk zal zijn om pensioen in eigen beheer op te bouwen. DGA’s met een pensioen in eigen beheer (al dan niet premievrij gemaakt) krijgen dan drie jaren de tijd om een keuze te maken wat zij willen doen met de bestaande pensioenaanspraken.   Er zijn drie mogelijkheden:

 • Afkopen van het pensioen in eigen beheer tegen de fiscale waarde met een belastingkorting. De korting bedraagt voor 2017 34,5%, 2018 25% en 2019 19,5%.
 • Omzetten van het pensioen in eigen beheer in een spaarregeling (de oudedagsverplichting). De opgebouwde aanspraken worden bij deze mogelijkheid ‘losgelaten’ en op basis van de huidige fiscale waarde van de aanspraken wordt op de pensioeningangsdatum berekend welke uitkering kan worden ontvangen op basis van de op dat moment geldende uitgangspunten;
 • Niets doen, waardoor het pensioen in eigen beheer premievrij wordt gemaakt. De opgebouwde aanspraken blijven in stand en komen vanaf de pensioeningangsdatum tot uitkering. Er kan dan niet verder worden opgebouwd.

 

Bent u benieuwd welke gevolgen het belastingpakket voor u zal hebben?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via thea.vanoostrum@flynth.nl dan wel via 088-236 82 56.

 

Groet, Thea van Oostrum